czym jesteśmy

Cyfrowy Transformacja

Transformacja cyfrowa odnosi się do znaczącej zmiany procesów biznesowych w technologię, dzięki której transakcje biznesowe lub wydarzenia stają się bardziej efektywne i wydajne. Nie chodzi tylko o powielanie procesów od ludzi do technologii, ale ostatecznym celem Cyfrowej Transformacji jest doprowadzenie usług do zauważalnej poprawy i dostosowanie zmieniających się zachowań konsumentów do Cyfrowej Transformacji.

Transformacja cyfrowa: Poleganie w dużej mierze na technologii, która pociąga za sobą znaczącą zmianę w kulturze biznesowej z ostatecznym celem poprawy biznesu

Techgallop ZEA uważa Cyfrową Transformację za integralną część transformacji biznesowej. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w marketingu cyfrowym i transformacji pomagamy naszym klientom strategicznie, aby mogli dostarczać ulepszone produkty, usługi i procesy biznesowe w formie cyfrowej.

W świecie cyfrowym wprowadzane są nowe i innowacyjne sposoby na zwiększenie produktywności ery cyfrowej, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad biznesowych, ale z możliwością sprostania wyzwaniom poprzez wynalazki mające na celu znaczną poprawę procesów biznesowych. Cyfrowa gospodarka zniknęła bardziej niż technologia, a nasi klienci potrzebują czegoś, aby sprostać wymaganiom postmodernistycznego wieku, co ostatecznie usprawiedliwi transformację.

Techgallop ZEA: służenie w gorących obszarach transformacji cyfrowej, przetwarzania w chmurze, Internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI)

Technologie cyfrowe Technologie

Technologie cyfrowe obejmują systemy elektroniczne, oprogramowanie, narzędzia i urządzenia lub zasoby, które wytwarzają, udostępniają i przetwarzają dane. Na przykład multimedia i telefony komórkowe są dość dobrze znane jako część technologii cyfrowych, chociaż technologie cyfrowe nie są do nich ograniczone. Techgallop ZEA dostosował politykę, dzięki której osiągniesz sukces dzięki transformacji cyfrowej, która polega na głębszym poszukiwaniu sukcesu i konkurowaniu na rynku z pomocą technologii cyfrowych. Przetwarzanie w chmurze, Internet przedmiotów (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) są masowo wykorzystywane jako nowe i gorące obszary transformacji cyfrowej. Techgallop ZEA ma silną siłę i wieloletnie doświadczenie we wszystkich trzech obszarach.

Oferujemy elastyczną strategię cyfrowej transformacji, która jest gotowa na przyjęcie zmiany

czym jesteśmy
czym jesteśmy

Cyfrowa transformacja Strategia

Przed transformacją cyfrową musisz mieć solidną, opartą na badaniach strategię transformacji cyfrowej. To sprawi, że będziesz śledzić cały proces transformacji cyfrowej. Techgallop ZEA nigdy nie ignoruje podstaw transformacji, ponieważ przynosi pożądane rezultaty. Aby zastosować i wdrożyć podstawy transformacji, oferujemy naszym klientom łatwą do dostosowania strategię transformacji cyfrowej, koncentrując się na następujących kwestiach w ramach strategii transformacji cyfrowej.

wsparcie

Obliczanie wyników

Obejmuje to oczyszczenie punktu widzenia na temat procesów, wyników, jak i kto będzie realizowany po transformacji.

dane

Tłumacz cele

Przełożenie celów na procesy cyfrowe jest konieczne przy opracowywaniu strategii transformacji cyfrowej.

pojęcie

Odkrycia

Odkrywanie faktów poprzez badanie, kim są Twoi klienci, co sprawi, że będą kupować dalej i jak Twoja branża im służy. Wszystko to bardzo pomaga.

pieniądze (1)

Połączone i możliwe do udostępnienia dane

Dostęp do danych klientów przez różne urządzenia do oferowania usług itp. Jest istotną częścią, a także prowadzi do opłacalnej transformacji. Dlatego wzmocnij i zachęć do wspólnych wysiłków w całej strategii transformacji cyfrowej.

żądanie (1)

Zarządzanie zmianą

Rosnące trendy w cyfrowym świecie zawsze wymagają strategii, która jest gotowa na przyjęcie zmian. Zatem najlepsza strategia transformacji cyfrowej jest w pełni elastyczna, aby wchłonąć zmiany.